Congestierapportages

Zodra het net in een bepaald gebied vol raakt is er sprake van transportschaarste. De netbeheerder is dan verplicht om een onderzoek naar congestiemanagement uit te voeren. Zo'n onderzoek wordt uitgevoerd onder grootzakelijke klanten met een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 3x80 ampère. Er wordt gekeken of het mogelijk is om opwek- en/of verbruiksinstallaties tijdelijk meer of minder elektriciteit te laten opwekken of verbruiken. Daarnaast spelen het type congestie (bijvoorbeeld te veel of te weinig transport van elektriciteit), het station en de beschikbaarheid van flexibel vermogen een rol bij het wel of niet kunnen uitvoeren van congestiemanagement.

Regels ACM

Het onderzoek wordt volledig uitgevoerd volgens de regels die zijn opgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zodra congestiemanagement mogelijk blijkt, wordt de vrijgekomen ruimte verdeeld over bestaande en nieuwe gebruikers van het elektriciteitsnet. Als congestiemanagement niet mogelijk is, kan alleen uitbreiden of verzwaren van het net uitkomst bieden.

Voor informatie over actuele regionale onderzoeken kun je terecht op de websites van Stedin, Liander en Enexis. De rapportages vind je hieronder. Rendo en Coteq hebben nog geen rapportages.
De rapportages van de Landelijke Netbeheerder TenneT staan op de website van TenneT.

Netbeheerder

Provincie

Rapport Netbeheerder Provincie

Geen resultaten gevonden

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021